Samverkan ger meningsfulla digitala tjänster för äldre

Digitaliseringen är ytterst aktuell, men hur gör vi tekniken användbar och meningsfull? Det är fokus för det här samtalet, främst vad gäller utvecklingen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Digitaliseringen anses i dag vara central för att möta nuvarande och kommande utmaningar inom offentlig sektor. Den innebär stora möjligheter, men det är viktigt att fundera kring hur vi gör tekniken användbar och meningsfull. Våra studier av digitaliseringsprocesser, främst inom offentlig sektor, visar att samverkan är centralt för att utveckla och införa teknik som fungerar. I samtalet kommer vi särskilt att fokusera på äldreomsorgen. Där behöver olika professioner och organisationer samverka med varandra, men även med de äldre, för att skapa meningsfulla digitala tjänster. Vi delar med oss av en verktygslåda vi har utvecklat för att lättare inkludera alla relevanta aktörer i utvecklingen och implementeringen av välfärdsteknik. Detta visar både på behovet och möjligheterna att vidareutveckla former och kompetens för samverkan inom offentlig sektor, något som kan underlätta meningsfull introduktion av ny teknik.

Läs mer om projektet Digitalized management »

Läs om projektet på mdh.se »

Läs mer om verktygslådan »


Talare

Lucia Crevani, docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola

Anette Hallin, docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola


Arrangör

Mälardalens Högskola
Logotyp Digitalized Management

Logotyp Mälardalens högskola

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska