Personcentrerad vård på distans

Personcentrerad vård har visat sig effektiv för att stärka patienters självtillit, välbefinnande och minska vårdtidens längd. Kan digitaliserad sådan möta framtida utmaningar inom hälso- och sjukvården? 

Tekniken ger oss stora möjligheter att erbjuda god vård och omsorg där personens behov och resurser står i centrum. För att kunna möta de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården behöver personcentrerad eHälsa utvecklas och utvärderas i en större skala.

Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att i högre grad bekräfta möjligheter och mänsklig kapacitet vid långvarig sjukdom. Utifrån det perspektivet utvecklade vi en generisk eHälso-plattform som är direkt applicerbar på befintliga hälso- och sjukvårdssystem. Med några mindre justeringar kan den användas av patienter med flera olika tillstånd och sjukdomar samt av anhöriga och personal som ett stöd i vardagen.

Vi har kunnat visa att ett systematiskt genomfört personcentrerat förhållningssätt ger signifikanta effekter vid sjukhusvård: kortare vårdtider, minskade kostnader, minskade medicinska komplikationer efter kirurgi, minskad känsla av osäkerhet om sjukdom och behandling, högre självtillit hos patienter och effektivare utskrivningsprocesser.


Talare

Lilas Ali, Universitetslektor, Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska i psykiatri, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet


Arrangör

Svensk sjuksköterskeförening

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Centrum för personcentrerad vård vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

 

Logotyp Svensk sjuksköterskeförening     Logotyp Göteborgs Universitet

 

 

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska