Organisatoriska interventioner i arbetslivet

Väl genomförda organisationsinterventioner är viktiga för att förstå hur arbetsplatser kan organiseras för att anställda ska må och prestera bra. Hur genomförs och utvärderas en organisatorisk intervention?

Organisatoriska interventioner är planerade och teoridrivna handlingar, vilka syftar till att förbättra exempelvis hälsa, välbefinnande eller engagemang på en arbetsplats. Interventioner kan både vara riktade mot enskilda eller grupper av individer, och mot organisationen som helhet. Det här föredraget handlar om de svårigheter och möjligheter som utmärker organisatoriska interventioner. Här kommer fokus både ligga på organisatoriska faktorer som möjliggör genomförandet av interventioner och metodologiska faktorer som möjliggör att vi kan dra tillförlitliga slutsatser om interventioners resultat.


Talare

Erik Berntson, docent i psykologi och universitetslektor i arbets-och organisationspsykologi vid Stockholms universitet


Arrangör

Stockholm Stress Center, Stockholms universitet

Logotyp Stockholms Stress Center

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska