Ojämlikhet och demens: Vikten av multifaktoriella förklaringsmodeller

Föredraget presenterar ett tvärvetenskapligt projekt inom centrumbildningen AgeCap, som studerat samverkan mellan sociala och genetiska riskfaktorer för demens, med särskilt fokus på betydelsen av social ojämlikhet.

Den demografiska strukturen har förändrats i stora delar av världen, inklusive i Sverige, och befolkningen blir allt äldre. Detta innebär att fler kommer att drabbas av demens, vilket innebär stort lidande för dessa individer och anhöriga samtidigt som det medför nya vård- och omsorgsutmaningar. Frågan om hur om hur demens kan förebyggas är därmed av största relevans för alla åldrande samhällen. I dag vet vi att demens uppstår genom ett samspel mellan genetiska och sociala riskfaktorer. Vi vet dock betydligt mindre om och hur dessa riskfaktorer modifierar varandra – dvs. finns det sociala faktorer som kan skydda individer som har en högre genetisk risk att drabbas av sjukdomen? Likaså vet vi att ojämlikhet och skillnader i livsvillkor ackumulerar över tid och mellan olika livsdomäner. Dock behövs mer mer kunskap om hur detta sker just i relation till demens. För att kunna besvara dessa frågor behövs kunskap från, och samarbete mellan, olika vetenskapliga discipliner.


Talare

Caroline Hasselgren, doktorand, Göteborgs universitet

Lotta Dellve, professor, Göteborgs universitet


Arrangör

AgeCap (agecap.gu.se), Göteborgs universitet

Logotyp AgeCap