Nyanländas sociala deltagande: Psykisk hälsa som resurs och konsekvens

Nyanländas psykiska hälsa är en förutsättning för socialt deltagande, som i sin tur kan verka hälsofrämjande. Konceptuella och empiriska aspekter av detta och social försäkring diskuteras i samtalet.

Det är vedertaget att svåra erfarenheter i samband med flykt, krig och förföljelse utgör tydliga risker för psykisk ohälsa. Att söka asyl i ett nytt land kan betyda trygghet och överlevnad för många.   Bortom det omedelbara livsviktiga skyddet, innebär den långsiktiga etableringen i ett nytt samhälle nya och betydande utmaningar. Den psykiska hälsan är en nödvändig resurs för gynnsamt socialt deltagande. Att skapa möjligheter för aktivt deltagande i viktiga sociala sfärer är samtidigt ett viktigt hälsofrämjande inslag i etableringen. Psykisk hälsa och social delaktighet ter sig alltmer som centrala för en hållbar etablering.  I sammanhanget bör socialt deltagande som ett ramverk bättre artikuleras och viktiga domäner, system och aktörer i detta identifieras. Vi kommer att samtala om konceptuella och empiriska aspekter av de ömsesidiga sambanden mellan socialt deltagande och psykisk hälsa hos nyanlända, och ägna ett särskilt fokus på social försäkring som ett viktigt sammanhang i detta.


Talare

Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets Högskola

Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent, avdelningschef avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet


Arrangör

Röda Korsets Högskola, Forskningsprogrammet Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR)

Karolinska Institutet

Logotyp Röda Korsets HögskolaLogotyp Karolinska Institutet

 

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska