Migration, stress och psykisk ohälsa

Att fly och börja om i ett nytt land ger upphov till många typer av stress. Vi kommer fokusera på sambandet mellan stress och psykisk ohälsa, samt vilka strategier som finns hos nyanlända för att minska detta.

Antalet människor på flykt i världen är nu det högsta någonsin. Över 65 miljoner människor beräknas ha tvingats fly sina hem. Ett växande antal flyktingar har under de senaste åren kommit till Sverige. Många av dessa har upplevt traumatiska händelser, både i hemlandet och under flykten. Utöver det kan flyktingar även uppleva dagliga stressorer i det nya landet, som diskriminering, att sakna sin familj, att behöva flytta eller att vara hemlös. Detta kan ha mycket negativ effekt på deras psykiska hälsa i form av ångest, depression eller posttraumatiskt stressyndrom. Psykisk ohälsa ökar starkt risken för självmordsbeteende. Flyktingar utgör alltså en mycket utsatt grupp. Dock har dessa personer lyckats fly till Sverige och därmed överkommit de hinder som uppkommit på vägen, vilket gör dem till en grupp som kan hantera svåra motgångar.


Talare

Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent, Avdelningschef avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet


Arrangör

Stockholm Stress Center, ett Forte-finansierat excellenscentrum för arbete, stress och hälsa vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet

Logotyp Stockholms Stress Center

 

 

 

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska