Insatsen Tryggare barn – effektiv prevention av barnmisshandel?

Samtalet kommer handla om två studier av insatsen Tryggare barn och vilka komponenter i just denna metod vi tror leder till effektiv minskning och prevention av barnmisshandel.

Den stora brist på forskning (och därmed kunskap) om vad som hjälper familjer där våld förekommer har flera gånger konstaterats. En särskild bristvara är studier där man använt en kontrollgrupp – en nödvändig komponent för att undersöka vilken effekt en insats har. Med två kontrollerade studier av metoden “Tryggare barn” hoppas vi komma närmre att fylla det stora behov som finns av att hjälpa dessa familjer. Tryggare barn är en manualiserad insats som erbjuds till vårdnadshavare som blivit anmälda hos socialtjänsten för våld eller kränkningar mot barn. Första studien pågår och preliminära resultat förväntas under 2019. Den andra studien är precis i startgroparna och rekrytering av enheter pågår. Detta vetenskapliga samtal kommer handla om utvärderingarna av Tryggare barn och varför vi tror att man mer effektivt kan minska barnmisshandel med denna metod. Insatsen innehåller flera komponenter som vi tror möter just de utmaningar man kämpar med inom socialtjänsten i arbetet med denna målgrupp.

Läs mer om projektet på ipsykologi.se »


Talare

Martin Forster, Fil. dr., Leg. psykolog, Karolinska Institutet

Livia van Leuven, forskningsassistent, Karolinska Institutet


Arrangör

Karolinska institutet, Pia Enebrinks forskargrupp

Logotyp KI, iPsykologi, Tryggare barn

 

Tid

27 mars 11:40

Språk

Svenska