Hur kan vården för personer med spelproblem förbättras?

Under detta vetenskapliga samtal diskuterar vi olika hinder och möjligheter för att personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga ska få den hjälp de behöver.

Den svenska lagstiftningen kring spel om pengar är föremål för två stora förändringar. Från 1 januari 2019 är stora delar av spelmarknaden omreglerade till ett licenssystem, vilket innebär nya möjligheter och utmaningar. Vad gäller vården likställs spelproblem sedan 1 januari 2018 med alkohol- och narkotikaproblem i lagstiftningen. Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för att hjälpa spelare och deras anhöriga har därmed förtydligats. Utbudet av stöd och behandling varierar dock stort i landet och det finns alltjämt ett behov av kunskap och metodutveckling för att förebygga, upptäcka och behandla spelproblem.

Vi diskuterar generella folkhälsoinsatser och specifika insatser inom primärvård, psykiatri och socialtjänst för att förebygga och behandla spelproblem. Specifikt fokuserar vi på vikten av tidig upptäckt, lättillgänglig vård, behovet av samverkan mellan olika vårdgivare samt potentialen i att erbjuda stöd och behandling via telefon och internet.


Talare

Anne H Berman, docent i klinisk psykologi vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Enhetschef för Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Eva Samuelsson, socionom, forskare vid Institutionen för socialt arbete och Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.


Arrangör

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS) – ett forskningsprogram vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet om hjälpsökande, bedömningar, samsjuklighet och reglering.

www.su.se/publichealth/regaps

Logotyp REGAPS

 

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska