Hur kan poliser upprätthålla både tillit och effektiv lagföring?

Om polisens val av arbetsmetoder i socioekonomiskt utsatta områden – och risken för en framväxt av parallella rättssystem.

Hårdare tag mot brottslingar är ett krav som ställs till och formuleras av politiker. Att polisen agerar med hårdare tag riskerar dock att vara kontraproduktivt. I de socioekonomiskt utsatta områdena är det extra tydligt att människors syn på poliserna och deras arbete generellt påverkas starkt av myndighetsbemötandet. Om tilliten minskar ökar risken för att parallella rättssystem växer fram. Ett exempel på detta är då näringsidkare som utsätts för utpressning väljer att inte göra en anmälan. I stället vänder de sig till personer som verkar illegalt i kraft av ett eget våldskapital för att få beskydd. Hur kan dessa tendenser motverkas, samtidigt som värdet av en effektiv lagföring upprätthålls?


Talare

Ossian Grahn, journalist, forskningsassistent, Linköpings universitet


Arrangör

Linköpings universitet