Hur blir vetenskaplig kunskap praktik?

Hur kan vetenskaplig kunskap förflyttas till nya sammanhang utan att tappa sin mening? Hur kan man förmå tilltänkta användare att omsätta kunskapen till praktik – inte minst i välfärdssammanhang?

Vid första ögonkastet kan det verka enkelt: bara man informerar användarna så kommer de att omsätta den i sin praktik. Men vid närmare betraktelse visar det sig att kunskap inte alltid är lätt att förflytta. Den kan missförstås, misstros eller missaktas – för att kunskap ska kunna behålla sin mening och bli omsatt till praktik krävs det att man sammanför olika perspektiv, åtminstone tillfälligt. I det här föredraget kommer vi att presentera exempel från företagshälsovård och barnmorskors arbete med föräldrastöd som illustrerar utmaningar och anpassningar för att uppnå framgång.

Läs mer om projektet på liu.se »


Talare

Corinna Kruse, docent, Linköpings universitet

Jenny Gleisner, fil. dr., Linköpings universitet

Hannah Grankvist, fil. dr., Linköpings universitet


Arrangör

Forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Läs mer om programmet på rj.se »

Logotyp Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

 

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska