Glider Sverige isär? Ett bredare perspektiv på ojämlikhet

Skillnad i inkomst är ofta fokus i diskussionen om ojämlikhet. Carina Mood och Sara Kjellsson breddar perspektivet och visar utvecklingen i ojämlikhet i olika dimensioner av levnadsnivån mellan 1968 och 2010.

Har ojämlikheten ökat i Sverige? För många är svaret ”ja”, eftersom det är väl känt att inkomstojämlikheten ökat i Sverige sedan 1980-talet. Men inkomst är inte det enda som påverkar chanserna för att bra liv. Carina Mood och Sara Kjellson tar därför ett bredare perspektiv på ojämlikhet och visar i sin undersökning hur den utvecklats för olika dimensioner av levnadsnivån. Med hjälp av levnadsnivåundersökningen (LNU) framkommer hur de genomsnittliga gapen mellan individer gällande till exempel ohälsa, sociala relationer och utbildning ändrats över tid. Forskarna undersöker också om problem i olika levnadsnivådimensioner blivit mer koncentrerade till en liten grupp. Utöver att studera trender i enskilda dimensioner ser de på om problem i olika dimensioner i högre grad påverkar samma personer. Ojämlikheten borde rimligtvis klassas som större om samma individer har många olika problem medan andra är problemfria, än om olika individer har enstaka problem.


Talare

Carina Mood, professor i sociologi, Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet

Sara Kjellsson, fil. dr. sociologi, Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet


Arrangör

Stockholms universitet

www.su.se

Logotyp Stockholms universtitet

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska