Främlingsfientlighet i förändring

Främlingsfientliga attityder utvecklas och kristalliseras i tonåren. För att förstå förändring av främlingsfientlighet måste vi förstå hur den formeras hos ungdomar.

Främlingsfientlighet är en relativ stabil attityd där individer inte förändrar sina åsikter särskilt mycket i vuxen ålder. Det betyder att förändringar i samhället måste ske genom förändringar mellan generationerna. Tonårstiden brukar kallas de formativa åren där många individers attityder formeras mer eller mindre för livet. Följaktligen är det av yttersta vikt att förstå hur dessa attityder formeras under dessa år både för förståelsen av främlingsfientlighet i sig, men också för att kunna förstå attitydförändringar i samhället i stort.  Frågan är vad som påverkar ungdomar att bli mer eller mindre främlingsfientliga? Är det föräldrar, vänner, det omgivande samhället eller är det kanske genetiskt betingat?


Talare

Mikael Hjerm, professor, Sociologiska institutionen, Umeå universitet


Arrangör

Umeå universitet

Logotyp Umeå universitet

 

Tid

27 mars 11:40

Språk

Svenska