Förändringar i den svenska yrkesstrukturen

Polarisering eller uppgradering? Hur påverkas våra jobb av digitaliseringen? Detta samtal beskriver hur den svenska yrkesstrukturen har ändrats sedan nittiotalet.

De senaste åren har det diskuterats hur våra jobb påverkas av den teknologiska utvecklingen. Vissa jobb gynnas – analytikers, forskares och programmerares tjänster efterfrågas i högre utsträckning när nya applikationer utvecklas. Andra jobb riskerar att automatiseras och försvinna. Denna utveckling har förklarats genom teorin om ”Skill-Biased Technological Change” (SBTC), som menar att den digitala teknologin förstärker effektiviteten i jobb som ofta kräver hög utbildning, medan den samtidigt slår ut sysselsättning som kräver låg utbildning. Denna effekt har man kallat för en uppgradering av yrkesstrukturen.

Detta samtal beskriver hur yrkesstrukturen förändrats i Sverige sedan nittiotalet. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar en ganska stark uppgradering då framförallt de högbetalda jobben har växt i antal, men med tendenser till polarisering eftersom antalet personer i de lägst betalda jobben inte minskar. Dessutom ökar antalet osäkra anställningar inom denna kategori av jobb. 


Talare

Tomas Berglund, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet


Arrangör

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Logotyp Göteborgs Universitet

Tid

27 mars 11:40

Språk

Svenska