Fallolyckor bland äldre – ett folkhälsoproblem som går att minska?

1 av 3 över 65 år faller en gång per år. Konsekvenserna kan bli stora och efter ett fall ökar risken att falla igen. Vad är orsakerna till fall? Hur kan vi identifiera fallbenägna personer i tid?

En tredjedel av alla över 65 år faller minst en gång per år. Konsekvenserna av ett fall kan bli stora för individen, ett exempel är skador och frakturer med sjukhusvistelse som följd. Har man fallit en gång så ökar risken för att falla fler gånger och på så sätt är det lätt att hamna i en ond cirkel med oförmåga att klara sig själv och sämre livskvalitet även på lång sikt.

För att kunna möjliggöra framgångsrika sjukvårdsinsatser och därmed minska risken för fallskador behöver vi utveckla metoder som identifierar fallbenägna personer i ett tidigt skede. Orsaken till fall bland äldre individer beror på samverkan mellan flera olika faktorer. Trots detta studeras riskfaktorer för fall oftast en i taget. Vidare visar forskning att män och kvinnor ibland uppvisar olika fallriskprofiler, något som sällan tas hänsyn till vid prevention av fallskador. Med hjälp av stora populationsbaserade studier har vi försökt att öka kunskapen inom ovanstående områden.


Talare

Anna-Karin Welmer, Docent och lektor, Sektionen för fysioterapi, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Karolinska Institutet


Arrangör

Karolinska Institutet

Logotyp Karolinska Institutet

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska