Etnisk segregation och ojämlikhet

Hur har den etniska segregationen utvecklats i Sverige? Och hur påverkar segregation individers livschanser? Nya mätmetoder ger en tydligare bild av de utmaningar som är kopplade till segregationen.

Segregationen utpekas i dag som en av de stora utmaningarna för det svenska samhället. Men hur ska den mätas och hur påverkas samhället av segregationen? Dessa har under 2000-talet seglat upp som några av de mest centrala frågorna inom geografisk forskning. För att mäta geografiska skillnader har forskarna tillgång till unikt detaljerade data som även kan användas för att analysera hur individer formas av sin geografiska miljö. Det forskningen visar är att stora skillnader i uppväxtmiljön bidrar till ökande skillnader vad gäller utbildning och inkomst. Den som växer upp i ett område med många fattiga löper större risk att själv bli låginkomsttagare. Därför är det olyckligt om låginkomstgrupper och höginkomstgrupper i ökande utsträckning lever åtskilda. Och även om den etniska segregationen inte entydigt har förstärkts ser vi i dag större skillnader mellan rika och fattiga områden.

Läs mer om forskningsprogrammet på su.se »


Talare

Bo Malmberg, professor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet


Arrangör

Stockholms universitet

Logotyp Stockholms universtitet

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska