Digitala kommunikationsstöd i samtal med personer med demens

Kommunikation upplevs som ett väldigt problematiskt område för personer med demens och deras anhöriga. Vi har utvecklat två samtalsstödjande appar som vi prövat med personer med demens med positiva resultat.

De samtalsstödjande applikationerna CIRCA och CIRCUS har i Sverige prövats med cirka 400 personer. Användarna var positiva till applikationerna och många tyckte att användandet hade förbättrat deras hälsa och välmående. Personerna med demens tog fler initiativ och upprätthöll samtalen mer under användandet av samtalsstöden jämfört med i samtal utan samtalsstöd. Personalen upplevde apparna som positiva och de minskade deras kommunikativa börda under samtalen.  CIRCA har också prövats i en gruppaktivitet för personer med demens. Resultaten visar att aktiviteten kännetecknas av skratt, sång och social inkludering, där deltagarna bidrog med information och ställde frågor till varandra. Deltagarna ansåg att gruppsessionerna med CIRCA var roliga och lärorika och att de förenklade samtalen jämfört med utan samtalsstöd. Resultaten visar att apparna är användbara i samtal med personer med demens och att områden som beskrivits som problematiska kan underlättas med hjälp av samtalsstöden.

Läs mer om Centrum för demensforskning (CEDER) »

Läs mer EU-projektet IN LIFE »


Talare

Christina Samuelsson, biträdande professor, leg. logoped, Linköpings universitet

Anna Ekström, lektor, Linköpings universitet


Arrangör

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Logotyp LiU

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska