Digital uppföljning ger tryggare patienter och ökad kunskap

Patienter är positiva till digital uppföljning av kirurgiska ingrepp. Det visar vår studie av RAPP, en digital lösning som också förenklar systematisk uppföljning av den dagkirurgiska vården.

Många patienter upplever att vården på den dagkirurgiska enheten fungerar bra, men att professionellt stöd efter utskrivning saknas. De vet inte vart de ska vända sig vid problem vilket leder till osäkerhet kring vad som är normalt och vilka symtom som kan förväntas. Detta kan leda till att de känner sig oroliga och utelämnade. Efter dagkirurgiska ingrepp är det vanligast att en sjuksköterska ringer upp, men ibland saknas uppföljning. Som en följd av detta utvecklades Recovery Assessment by Phone points (RAPP), en digital lösning för systematisk postoperativ uppföljning.

Vi har studerat RAPP, och resultaten visar att genom att mäta och följa postoperativ återhämtning ges möjlighet att utveckla och utvärdera den dagkirurgiska vården både för enskilda individer och för grupper av patienter. Resultaten visar också att dagkirurgiska patienter är positiva till digital uppföljning. RAPP inverkade positivt på postoperativ återhämtning i form av färre symtom och besvär och gav patienterna ökad trygghet samt var en kostnadseffektiv vårdform.


Talare

Ulrica Nilsson, professor och specialistsjuksköterska i postoperativ vård, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Johanna Ulfvarson, sjuksköterska, docent och sakkunnig inom digitalisering och forskning på Svensk sjuksköterskeförening


Arrangör

Svensk sjuksköterskeförening

 

Logotyp Svensk sjuksköterskeförening

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska