Digital mobbning och trakasserier inom välfärdsyrken

Digitalisering bidrar positivt till arbete och samhällsutveckling, men hur förändras mobbning och trakasserier i arbetslivet när det sker genom digitala kommunikationskanaler som e-post eller sociala medier som Facebook?

När mobbning och trakasserier i arbetslivet uttrycks digitalt uppstår situationer med nya konsekvenser för individ och arbetsorganisation. Med digital kommunikation förändras maktdynamiker vilket bland annat förklarar varför chefer är mer utsatta för digital mobbning än andra arbetstagare. Vidare bidrar den digitala mobbningen till en uppluckring av gränser i arbetslivet där arbetsrelaterad mobbning på sociala medier inte bara blir ett angrepp mot den professionella identiteten utan även mot den privata.

Forskningsprojektet Cybermobbning i arbetslivet ingår i forskningsprogrammet ”Organisational and Social Safety Climate in Human Service Organisations ”. Människovårdande organisationer inom skola, vård och omsorg är viktiga producenter av välfärd men möter stora förändringar och utmaningar som påverkar arbetsmiljön (krav, resurser, kränkningar osv) för både anställda och chefer.


Talare

Rebecka Cowen Forssell, forskare, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet


Arrangör

Malmö universitet

Logotyp Malmö universitet

 

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska