Det nya arbetslivet – exponeringar, hälsoeffekter och styrning

Den svenska arbetsmarknadens snabba förändring utmanar rådande system för säkra och hållbara arbetsförhållanden, men kunskapen om vad detta innebär för exponering och hälsoeffekter är bristfällig.

I forskningsprogrammet ”Ett hållbart nytt arbetsliv” studerar vi: trender i arbetsförhållanden/exponeringar över hela arbetsmarknaden; hälsoeffekter och effekter på arbetskraftsdeltagande i ett livsloppsperspektiv; effekten av olika styrmedel, från institutionellt ramverk, till branschöverenskommelser och implementering baserad på kunskapsallianser (parterna och forskare).

Programmet har nu varit igång i två år. Vi har etablerat en multidimensionell jobb-exponeringsmatris (SWEJEM) som för varje yrkesgrupp och olika tidsperioder beskriver exponering för olika typer av luftföroreningar, fysikaliska faktorer (värme, kyla, vibrationer, buller), fysisk belastning och psyko-sociala förhållanden. Detta matchas till totalbefolkningen i Sverige i FoB och LISA-registret 1970–2016 och utfall (hälsa, arbetskraftsdeltagande) från nationella register. I samtalet ges exempel på hur SWEJEM och registerkopplingar kan användas för att samtidigt ta hänsyn till flera relevanta exponeringar i stora studier.

Läs mer om programmet på ki.se »


Talare

Maria Albin, professor, Karolinska Institutet

Jenny Selander, forskare, Karolinska Institutet


Arrangör

Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Logotyp Karolinska Institutet

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska