Det nya åldrandet – utmaning eller möjlighet? Är 70 det nya 20?

Allt fler människor blir äldre. Detta är en utmaning om vi får fler sköra äldre som behöver hjälp och om pensionspengarna tar slut. Men kan det också vara positivt för samhället?

Allt fler människor blir äldre. Detta kan innebära en utmaning om vi får fler sköra äldre som behöver hjälp från samhället och om pensionspengarna inte räcker. Men det kanske också är positivt för samhället? I H70-studierna har äldre personer undersökts sedan 1971. Detta har gett en möjlighet att studera hur åldrandet har förändrats över nästan ett halvt sekel. Och det har skett stora förändringar. Både intellektuell och fysisk förmåga, men även saker som psykisk hälsa har förbättrats betydligt. Kanske är det viktigare att se på födelseår än på ålder? Och är samhället redo att utnyttja den nya vitalare äldre generationen?


Talare

Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Forte-Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet


Arrangör

Centrum för åldrande och hälsa – AgeCap, vid Göteborgs universitet

Läs mer om AgeCap »

 

Logotyp AgeCap

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska