Depression hos äldre – ett växande samhällsproblem?

Depression är en av de vanligaste mentala åkommorna bland personer över 65 år, trots detta är depression både underdiagnostiserat och underbehandlat. Kan en nationell e-infrastruktur öka kunskapen kring problemet?

I Sverige är var femte person 65 år eller äldre och denna siffra förväntas stiga till var fjärde person om några decennier. Depression drabbar cirka 5−10 % av den äldre befolkningen och denna höga förekomst gör depression till en av de vanligaste mentala åkommorna hos äldre. Depression är även en av de främsta orsakerna till minskad livskvalitet, försämrad funktionsförmåga och den största riskfaktorn för suicid hos äldre. Vidare är hälso- och sjukvårdskostnaderna dubbelt så höga hos de som lider av depression i jämförelse med de som ej gör det. Trots detta är depression både underdiagnostiserat och underbehandlat i den åldrande befolkningen. Med hjälp av stora populationsstudier har vi närmare undersökt behandling, förekomst, riskfaktorer och konsekvenser av depression hos äldre. Hur en nystartad e-infrastruktur vid namn ”National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)” på sikt även kan utöka kunskapen och generaliserbarheten kring depression hos äldre kommer även att diskuteras.

Läs mer om NEAR »


Talare

Linnea Sjöberg, Ph.D, forskare och vetenskaplig kommunikatör, Aging Research Center, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet (KI)


Arrangör

Karolinska Institutet

Logotyo ARCLogotyp NEAR

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska