Den nya svenska spelmarknaden: konsekvenser för individ och samhälle

Från årsskiftet gäller ett nytt regelverk på den svenska spelmarknaden. Frågorna är många kring vilka effekter detta kommer att få. Fler personer med spelproblem, eller mindre? Ännu mer spelreklam?

Den nya spellagen från 1 januari 2019 möjliggör för både utländska och inhemska bolag med licens att verka på den svenska spelmarknaden. Inom forskningsprogrammet Regaps studerar vi en rad förhållanden kopplade till den nya omreglerade spelmarknaden. Under detta vetenskapliga samtal berättar vi om hur den svenska spelmarknaden ser ut idag, vilka utmaningar den står inför, samt spanar på forskning som kan bidra till att utvärdera och ge perspektiv på den nya spelpolitiken. Kommer det ökade utbudet av onlinespel att leda till ökade spelproblem? Vad innebär de striktare kraven på spelbolagen att skydda sina kunder mot överdrivet spelande (omsorgsplikten) och kommer kraven att leda till mindre spelproblem? Och vilken inverkan har den omfattande spelreklamen på spelandet och spelproblemen?


Talare

Jenny Cisneros Örnberg, fil. dr., Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Per Binde, docent, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet


Arrangör

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS) – ett forskningsprogram vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet om hjälpsökande, bedömningar, samsjuklighet och reglering.

Logotyp REGAPS

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska