Brukarmedverkan i forskning och praktik: konsekvenser och effekter

Brukarmedverkan blir allt viktigare inom hälso- och sjukvård och forskning. Men vad vet vi om konsekvenser och effekter? Två forskare diskuterar öppenhjärtigt och konkret om utmaningar och möjligheter.

Brukarmedverkan i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning betraktas idag som del i ett modernt sätt att bedriva verksamheten. Det saknas dock kunskap om hur det kan göras på ett framgångsrikt sätt för alla parter. Vilka konsekvenser har brukarmedverkan på styrning av hälso- och sjukvården eller forskningsprocessen? Hur uppfattar brukare själva sin medverkan? Hur gör man vid rekrytering av brukare och hur hanterar man utmaningarna kring maktbalans, språkbruk och etiska ställningstaganden, särskilt när utsatta grupper medverkar?

Två forskare med projekt som rör migration och integrerad vård för äldre diskuterar öppenhjärtigt och konkret om utmaningar och möjligheter. De perspektiv som diskuteras är effekter av brukarmedverkan på egenmakt, utvecklingen av forskning och praktik, samt effekter på organisations- och policynivå. Är det möjligt – och kanske nödvändigt – att mäta effekterna av brukarmedverkan för att det ska leda till förbättring av hälso- och sjukvårdens verksamheter?

Läs mer om projektet på pubcare.uu.se »


Talare

Anna Sarkadi, professor och specialistläkare i socialmedicin, Uppsala universitet 

Mio Fredriksson, docent i hälso- och sjukvårdsforskning och fil. mag. i statsvetenskap, Uppsala universitet 


Arrangör

Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Logotyp Uppsala universitetLogotyp CHAP

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska