Betydelsen av syskon och vänner för barns livschanser

Föräldrarna spelar en viktig roll för sina barns livschanser, men vad har syskonskaran och kamratgruppen för betydelse? Kan syskon och vänner bidra till att bryta det sociala arvet?

Varje barn som föds ingår i ett nätverk av sociala relationer som formar barnets känslor, tankar och beteenden. Föräldrarna spelar här en viktig roll: de barn vars föräldrar har en hög social position har bättre förutsättningar att själva nå högre skikt i samhällsstrukturen än de som har föräldrar med en lägre position. Men även personer inom samma generation, som syskon och vänner, kan påverka barnet under uppväxten. I forskningsprogrammet ”Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK) undersöks i vilken utsträckning syskon och vänner kan förstärka, bryta, eller upprätthålla det sociala arvet. Genom att kombinera historiska data och nationella registerdata kan vi följa en kohort av cirka 14 500 Stockholmsbarn födda 1953 fram till pensionsålder, samt deras föräldrar, syskon, vänner, och barn. Tack vare de framsteg som gjorts gällande statistiska modeller för livsförloppdata har vi en unik möjlighet att nå en djupare kunskap om hur barns livschanser formas.

Läs mer om projektet på su.se »


Talare

Bitte Modin, Professor i sociologi, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Ylva B Almquist, Docent i sociologi, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet


Arrangör

Stockholms universitet (su.se)

Logotyp Stockholms universtitet

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska