Är organisationer redo att behålla äldre arbetskraft?

En åldrande befolkning har lett till behov av ett förlängt arbetsliv och fördröjd pensionering. Vilka är de nödvändiga organisatoriska förändringarna för ett förlängt arbetsliv?

Ofta används dessa tre argument för ett förlängt arbetsliv: att garantera ett hållbart pensionssystem, att garantera tillgången till arbetskraft och att äldre arbetstagares kunskaper och erfarenheter används på ett effektivt sätt. Den genomsnittliga åldern för pensionering har sedan 1990-talet höjts i Sverige. En fortsatt höjning skulle kunna ske genom förändring av villkoren för tidig pensionering eller genom en höjning av den övre pensionsåldern. Det senare förutsätter att arbetsgivarna organisatoriskt bidrar till detta. Hittills har de inte visat att de är redo för en höjning av den övre pensionsåldern. Hur kan arbetsgivarna ta sig an detta för att bidra till ett fungerande förlängt arbetsliv?


Talare

Ewa Wikström, professor, Management & Organisation, Göteborgs universitet 

Roy Liff, docent, Göteborgs universitet


Arrangör

AgeCap (agecap.gu.se), Göteborgs universitet

Logotyp AgeCap

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska