Är lite alkohol bra för hälsan?

I samtalet rapporteras en färsk kunskapssammanställning om alkoholens hälsorisker, och slutsatser presenteras om vilken typ av rekommendationer man kan ge för att minimera skadliga effekter av alkohol.

Det dyker ofta upp nyheter i media om att måttlig alkoholkonsumtion skulle vara bra för hälsan, och att det finns vissa sjukdomar som kan förebyggas genom intag av mindre mängd alkohol regelbundet. Vi har i en expertgrupp sammanfattat forskningsläget och givit förslag till rekommendationer om ”lågriskkonsumtion” som delvis skiljer sig från de som hittills förts fram av myndigheter och landsting. Grundläggande slutsatser är att det inte finns någon tydlig gräns ovanför vilken alkohol blir farligt. Riskerna ökar med ökande konsumtion och ”ju mindre ju bättre för hälsan”. Även om alkohol antas ha skyddande effekt på vissa hjärtsjukdomar, vägs detta över av skadliga effekter på andra tillstånd, framförallt cancer. Sammantaget finns alltså inga ”positiva hälsoeffekter” av måttlig alkoholkonsumtion. Däremot kan man ange nivåer där risken för skador av alkohol är mycket låg, och notera situationer där alkohol bör undvikas.

Läs om rapporten som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tagit fram.


Talare

Peter Allebeck, professor, Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting


Arrangör

Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting

 

Logotyp CES

Logotyp Karolinska Institutet

Tid

26 mars 14:45

Språk

Svenska