Framtidens arbetsliv – utmaningar och forskningsbehov

Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas. På seminariet presenteras de prioriteringar som är viktiga att göra de kommande åren.

Bland annat saknas forskning om hur samhället på ett bättre sätt kan inkludera underrepresenterade grupper i arbetslivet och hur förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet kan minska. Men även kunskap om hur arbetslivet kan anpassas till de demografiska förändringarna saknas.

Seminariet tar sin utgångspunkt i den strategiska agendan, ett slags färdplan, för Fortes tioåriga nationella program om arbetslivsforskning. Vi presenterar och diskuterar utmaningar, forskningsbehov och framtida lösningar.

Maria Albin, professor i arbetsmedicin vid Karolinska institutet, Anna Nyberg, med. dr vid Stressforskningsinstitutet och Johanna Palm, forskare vid Stockholms universitet presenterar forskning på området.


Talare

Thomas Jacobson, programansvarig Forte
Maria Albin, professor i arbetsmedicin, Karolinska Institutet
Anna Nyberg, med.dr, Stressforskningsinstitutet
Johanna Palm, forskare i sociologi, Stockholms universitet


Arrangör

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortes logotyp

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska