Forskningsbehov i socialtjänsten – vad är viktigt för brukare och praktiker?

För att maximera nyttan av forskning är det viktigt att de som i slutändan påverkas av forskningen får påtala vilka forskningsbehov de ser. Forte och SBU har undersökt vilka forskningsfrågor socialchefer och brukare tycker ska prioriteras inom socialtjänstens verksamhetsområden. Kom och lyssna vad de svarade!

Inom socialtjänstens områden finns många kunskapsluckor och ett stort behov av forskning. För att förbättra kunskapsläget inom socialtjänstområdet har Forte fått i uppdrag av regeringen att initiera ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. I Fortes uppdrag ingår ta fram arbetssätt för att identifiera och prioritera forskningsbehov i socialtjänsten i samverkan med berörda aktörer som grund för finansiering av forskning som avser möta dessa behov.

För att belysa vad brukare och praktiker i socialtjänsten tycker är angelägna forskningsområden har Forte tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genomfört ett projekt där socialchefer och olika brukar- och intresseorganisationer identifierat och prioriterat forskningsbehov.

Vid seminariet kommer representanter från SBU och Forte att presentera projektet och resultaten i korthet samt möjligheter och utmaningar med detta arbetssätt.


Talare

Stella Jacobson, med dr, programansvarig på Forte

Therese Åström, med dr, socionom och projektledare på SBU


Arrangör

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU).

Fortes logotypSBU Logotyp

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska