Evidensbaserad vård och välfärd för framtiden

Lyssna på exempel om hur forskning kopplas till praktik och policy och ta del i diskussion om hur forskare, beslutsfattare och praktiker kan hitta varandra för att på bästa sätt jobba för evidensbaserad vård och välfärd.

Vård baserad på icke-evidensbaserade metoder? Forskning som har vetenskaplig publikation som slutstation? Politiker som använder sig av gammal data? Hur kan beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer få störst nytta av pågående forskning? Lyssna på intressanta exempel om hur forskning kopplas till praktik och policy och ta del i diskussion.


Moderator

Vicky Bartelink, trainee, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting


Program

11:00–11:10: Möjligheter och utmaningar för evidensbaserad vård och välfärd

Anna Bergström, handläggare implementering och utvärdering CES, forskare vid Uppsala universitet och anknuten forskare vid Karolinska Institutet

11:10–11:25: Folkhälsorapporten – ett sätt att informera beslutsfattare om framtidens utmaningar

Anton Lager, enhetschef CES och forskare vid Karolinska Institutet

11:25–11:40: Vård för psykisk ohälsa i olika grupper av befolkningen

Christina Dalman, enhetschef CES och professor vid Karolinska Institutet

11:40–12:10: Diskussion

Leds av Rosaria Galanti, enhetschef CES och adjungerad professor vid Karolinska Institutet


Arrangör

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting

Logotyp CES

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska