Bridging the Gaps – Hur överbryggar vi klyftan mellan forskning, media och politik?

Varför tas inte forskning tillvara i migrations- och integrationspolitiken? Temat har blivit mer brännbart med framväxten av en ny populism som ropar ”fake news” och ifrågasätter etablerad kunskap.

Vilken användning har vi av forskning på migrations- och integrationsområdet inom politiken och i allmän debatt? Många har identifierat ett glapp mellan både den migrationsdebatt som förs och den förda politiken – i kontrast till den kunskap som faktiskt finns på området.

I en nyutkommen bok från Oxford University Press beskrivs fenomenet ”Bridging the Gaps” och vilken betydelse det får för politik och medias rapportering om migrationen om klyftan inte överbryggs. Exempel finns från hela västvärlden, inklusive Sverige, där man har brottats med problemet. I vissa fall och länder finns initiativ med intermediärer som har lyckats, i andra fall återstår mycket att göra.

En viktig insikt är att alla som deltar i politikutformningen, forskningen och debatten borde erkänna att frågorna är komplexa, att det inte finns några enkla svar och att man ofta hamnar i traditionella policydilemman eller avvägningar som behöver göras. En namnkunnig panel diskuterar dessa teman med en av bokens redaktörer.


Talare och presentatörer

Joakim Palme, redaktör för Bridging the Gaps, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande i Delmi.
Henrik Malm Lindberg, utredningssekreterare vid Delmi, docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
Constanza Vera Larrucea, utredningssekreterare vid Delmi, fil dr. i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Moderator

Mats Bergstrand, partner vid Priority group och författare, tidigare chef och redaktör för DN Debatt.

Panelister och kommentatorer

Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet.
Åsa Carlander Hemingway, enhetschef på Migrationsverket, tidigare bl.a. kansliråd vid UD och justitiedepartementet.
Alice Petrén, Sveriges Radios utrikeskorrespondent med ansvar för migration och flyktingfrågor.


Arrangör

Delmi, Delegationen för migrationsstudier

Logotyp, Delmi

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska