Seminarier

Under Forte Talks arrangeras seminarier parallellt med vetenskapliga samtal och postervisningar. Här kan du läsa om de fyra seminarier som arrangeras under Forte Talks 2019.


26 mars 14:05

Forskningsbehov i socialtjänsten – vad är viktigt för brukare och praktiker?

För att maximera nyttan av forskning är det viktigt att de som i slutändan påverkas av forskningen får påtala vilka forskningsbehov de ser. Forte och SBU har undersökt vilka forskningsfrågor socialchefer och brukare tycker ska prioriteras inom socialtjänstens verksamhetsområden. Kom och lyssna vad de svarade! Arrangör: Forte och Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU)

Bridging the Gaps – Hur överbryggar vi klyftan mellan forskning, media och politik?

Varför tas inte forskning tillvara i migrations- och integrationspolitiken? Temat har blivit mer brännbart med framväxten av en ny populism som ropar ”fake news” och ifrågasätter etablerad kunskap. Arrangör: Delmi, Delegationen för migrationsstudier


27 mars 11:00

Framtidens arbetsliv – utmaningar och forskningsbehov

Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas. På seminariet presenteras de prioriteringar som är viktiga att göra de kommande åren. Arrangör: Forte

Evidensbaserad vård och välfärd för framtiden

Lyssna på exempel om hur forskning kopplas till praktik och policy och ta del i diskussion om hur forskare, beslutsfattare och praktiker kan hitta varandra för att på bästa sätt jobba för evidensbaserad vård och välfärd. Arrangör: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting