Posterutställning

Under Forte Talks presenterar juniorforskare sin forskning på postrar. En gång per dag sker en guidad visning av postrarna, parallellt med vetenskapliga samtal och seminarierna. Det går också att besöka postrarna under pauserna. Visningarna är indelade i fyra teman.

Framtidens vård

Tidssymbol Visning 27 mars kl. 11:40

P1. Vad händer när vården flyttar hem?
Cecilia Pettersson, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet

P2. The effect of implementing person-centred care on work-related health of healthcare professionals
Cornelia van Diepen, University of Gothenburg

P3. Diskussion kring läkemedel på årsbesök i primärvården: preliminära resultat från en observationsstudie
Elin Lehnbom, Linnéuniversitetet

P4. Problemlösningsbaserade samtal i primärvården
Elisabeth Björk Brämberg, Enheten för interventions och implementeringsforskning Karolinska Institutet

P5. One size fits none – a qualitative study investigating nine national quality registries’ conditions for use in quality improvement, research and interaction with patients
Emma Granström, Karolinska Institutet

P6. Frail older people´s voices on their participation in research
Isak Berge, Göteborgs universitet

P7. Managing Healthcare by Numbers
Johan Jönsson, Lunds universitet, företagsekonomiska institutionen

P8. Hjälpsökandets dilemman – en studie om utbud av stöd och behandling samt erfarenheter av kontakt med vården vid spelproblem
Eva Samuelsson, Institutionen för socialt arbete/Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

P9. 1+1=2 Will that do? A randomized controlled trial to evaluate collegial midwifery assistance to prevent perineal trauma
Malin Edqvist, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

P10. Transition program to empower adolescents with chronic conditions in their transition to adulthood: methods and rationale for the STEPSTONES project
Markus Saarijärvi, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

P11. DEVELOPMENT OF EVIDENCE-BASED PRACTICE IN FORENSIC PSYCHIATRY: a transdisciplinary characterization of, and new methodology for, a multiply disadvantaged and vulnerable patient group.
Märta Wallinius, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Tema Välfärdssystemets utveckling

Tidssymbol Visning 26 mars kl. 14:45

P12. Ceasefire Malmö: Urban security and violence prevention efforts in socially vulnerable areas in Malmö, Sweden
Anna Hedlund, Lunds universitet

P13. The role of regional collaboration and support structures for knowledge governance within social services. Expectations and challenges from a regional perspective
Anna Westerlund, Umeå universitet

P14. Förväntningar på, och möjligheter till, att uppleva det goda åldrande för äldre personer med invandrarbakgrund i Sverige
Carl Johansson, Mälardalens högskola

P15. ‘If you take it personally you break’ – Neglected voices on violence in secure units for adolescents
Peter Andersson, Stockholms universitet

P16. Om polisens val av arbetsmetoder i socioekonomiskt utsatta områden – och risken för en framväxt av parallella rättssystem
Ossian Grahn, Linköpings universitet

P17. Partnering with older people in research: making their voices heard
Qarin Lood, Göteborgs universitet

P18. Relationship between main drug, risky psychosocial environment and likelihood of imprisonment: A register data base study
Robert Grahn, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

P19. Att köpa sex – mening, utsatthet och välfärdsinsatser
Ylva Grönvall, Malmö universitet

P20. How Do Taxes and Benefits Shape Redistribution Preferences?
Young-hwan Byun, Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

Tema Jämlika uppväxtvillkor

Tidssymbol Visning 26 mars kl. 14:05

P21. Stöd till placerade barns föräldrar – utveckling av en kunskapsbaserad praktik för en marginaliserad målgrupp
Anna Melke, Göteborgsregionen, FoU i Väst

P22. “I teach them that anything is possible” – exploring how adult leaders handle social factors of youth mental health in the context of teen civic engagement.
Anne Gotfredsen, Umeå universitet

P23. The varying impact of early parenthood on the socio-economic outcomes of childhood refugees
Ben Wilson, Stockholm University Demography Unit

P24. Sexuell hälsa bland unga kvinnor med kvinnlig omskärelse
Camilla Larsson Palm, Malmö University

P25. Psychiatric care among refugee children, other migrant children and Swedish-born children – what are the differences and why does it differ?
Ester Gubi, Karolinska Institutet

P26. Analyzing access to healthcare for rural youth: a multiple-case study in northern Sweden
Frida Jonsson, Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa

P27. Ethnicity, teacher responsiveness and child engagement in the Swedish preschool context according to child characteristics and staffing – A path analysis with a multigroup analysis
Johannes Finnman, Mälardalens högskola

P28. Implications of childhood disadvantage within friendship groups for subsequent substance abuse
Lauren Bishop, Department of Public Health Sciences, Stockholm University

P29. Effective schools in a segregated landscape – an analysis of academic achievement and psychological health among ninth grade students in Stockholm
Maria Granvik Saminathen, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

P30. Are immigrant youths receiving equal health care? The perception of youth clinic friendliness in Northern Sweden.
Mazen Baroudi, Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University

Tema Inkluderande arbetsliv

Tidssymbol Visning 27 mars kl. 11:00

P31. Longitudinal study of nurses’ quick returns and self rated stress when entering working life
Anna Dahlgren, Karolinska Institutet

P32. Var är mötet? Ledarskap i det digitala mötesrummet
Anna Uhlin, Mälardalens högskola

P33. Early screening and treatment of work-related stress in primary health care – A focus group study
Anna-Maria Hultén, Göteborgs universitet

P34. The phenomenon of Ostracism in workplace bullying and it´s motive within Human Service Organizations in Sweden.
Anneli Matsson, Malmö universitet

P35. A novel model for health examinations for workers exposed to hand intensive work – a process evaluation of the ergonomist’s perspective
Gunilla Dahlgren, Arbets- och Miljömedicin, Umeå universitet

P36. Co-Work-Care och Co-Work-Care- stress
Irene Svenningsson, Göteborgs universitet, FoU Primärvård Västra Götaland

P37. Mapping out paths toward work after spinal cord injury
Lisa Holmlund, Karolinska Institutet

P38. Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services
Marijke Keus Van De Poll, Karolinska Institutet

P39. Predictors of preferred, expected and actual retirement timing: Findings from a Swedish longitudinal sample
Marta Sousa-Ribeiro Larsson, Stockholms universitet, Psykologiska Institutionen

P40. Chefens perspektiv – en missad pusselbit. Svenska chefers kunskap, erfarenheter och strategier när det gäller medarbetare med nedsatt arbetsförmåga på grund av depression och ångest.
Monica Bertilsson, Göteborgs universitet

P41. CapNote – Tidig och systematisk kommunikation för snabbare återgång i arbete
Paula Nordling, Västra Götalandsregionen

P42. Rehabilitation coordinator intervention versus control in psychiatric specialist care: A randomised controlled trial for reduced sick leave and return to work/entry into work or studies
Åsa Andersen, Uppsala universitet

« Tillbaka till ”Om programmet”