Posterutställning

Under Forte Talks presenterar juniorforskare sin forskning på postrar. En gång per dag sker en guidad visning av postrarna, parallellt med vetenskapliga samtal och seminarierna. Det går också att besöka postrarna under pauserna.

Posterutställare Forte Talks 2019

Stöd till placerade barns föräldrar – utveckling av en kunskapsbaserad praktik för en marginaliserad målgrupp
Anna Melke, Göteborgsregionen, FoU i Väst

Leadership emergence in the virtual meeting room
Anna Uhlin, Mälardalens högskola

Early screening and treatment of work-related stress in primary health care – A focus group study
Anna-Maria Hultén, Göteborgs universitet

“I teach them that anything is possible” – exploring how adult leaders handle social factors of youth mental health in the context of teen civic engagement.
Anne Gotfredsen, Umeå Universitet

The phenomenon of Ostracism in workplace bullying and it´s motive within Human Service Organizations in Sweden.
Anneli Matsson, Malmö Universitet

Sexuell hälsa bland unga kvinnor med kvinnlig omskärelse
Camilla Larsson Palm, Malmö University

Vad händer när vården flyttar hem?
Cecilia Pettersson, Chalmers tekniska högskola och Örebro Universitet

The effect of implementing person-centred care on work-related health of healthcare professionals
Cornelia Van Diepen, University of Gothenburg

Diskussion kring läkemedel på årsbesök i primärvården: preliminära resultat från en observationsstudie
Elin Lehnbom Linnéuniversitetet

Problemlösningsbaserade samtal i primärvården
Elisabeth Björk Brämberg, Enheten för interventions och implementeringsforskning Karolinska Institutet

One size fits none – a qualitative study investigating nine national quality registries’ conditions for use in quality improvement, research and interaction with patients
Emma Granström, Karolinska Institutet

Psychiatric care among refugee children, other migrant children and Swedish-born children – what are the differences and why does it differ?
Ester Gubi, Karolinska Institutet

Analyzing access to healthcare for rural youth: a multiple-case study in northern Sweden
Frida Jonsson, Umeå Universitet, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa

Health examinations for workers exposed to hand intensive work – evaluation of implementation
Gunilla Dahlgren, Arbets- och Miljömedicin, Umeå

Co-Work-Care och Co-Work-Care- stress
Irene Svenningsson, Göteborgs Universitet, Fou Primärvård Västra Götaland

Frail older people´s voices on their participation in research
Isak Berge, Göteborgs Universitet

Ethnicity, teacher responsiveness and child engagement in the Swedish preschool context according to child characteristics and staffing – A path analysis with a multigroup analysis
Johannes Finnman, Mälardalens högskola

Implications of childhood adversity within friendship groups for subsequent substance use disorders
Lauren Bishop, Department of Public Health Sciences, Stockholm University

Mapping out paths toward work after spinal cord injury
Lisa Holmlund, Karolinska Institutet

Effective schools in a segregated landscape – an analysis of academic achievement and psychological health among ninth grade students in Stockholm
Maria Granvik Saminathen, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet

Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services
Marijke Keus Van De Poll, Karolinska Institutet

Transition program to empower adolescents with chronic conditions in their transition to adulthood: methods and rationale for the STEPSTONES project
Markus Saarijärvi, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Are immigrant youths receiving equal health care? The perception of youth clinic friendliness in Northern Sweden.
Mazen Baroudi, Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University

DEVELOPMENT OF EVIDENCE-BASED PRACTICE IN FORENSIC PSYCHIATRY: a transdisciplinary characterization of, and new methodology for, a multiply disadvantaged and vulnerable patient group.
Märta Wallinius, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

‘If you take it personally you break’ – Neglected voices on violence in secure units for adolescents
Peter Andersson, Stockholms Universitet

Partnering with older people in research: making their voices heard
Qarin Lood, Göteborgs Universitet

Relationship between main drug, risky psychosocial environment and likelihood of imprisonment: A register data base study
Robert Grahn, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Att köpa sex – mening, utsatthet och välfärdsinsatser
Ylva Grönvall, Malmö universitet

How Do Taxes and Benefits Shape Redistribution Preferences?
Young-hwan Byun, Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

Rehabiliteringskoordinatorns betydelse för minskad sjukskrivning och återgång i/påbörjan av arbete eller studier inom psykiatrisk specialistsjukvård.
Åsa Andersen, Uppsala universitet

« Tillbaka till ”Om programmet”