Om programmet

Forte Talks är en tvådagarskonferens som varvar olika typer av inslag för att ge plats för kunskapsutbyte och diskussion. Programmet för Forte Talks lanseras i slutet av 2018.

Keynote/plenar

Konferensen innehåller flera plenarsessioner, där deltagarna samlas vid stora scenen för att lyssna på keynotes och paneldiskussioner.

Vetenskapliga samtal

Korta forskarpresentationer som följs av frågestund från deltagarna. Samtalen hålls tätt på öppna ytor genom tyst teknik/hörlurar. Flera vetenskapliga samtal sker parallellt.

Seminarier

Seminarier med presentationer och/eller paneldiskussioner hålls i konferensrum och sker parallellt med vetenskapliga samtal.

Posterutställning

Under Forte Talks presenterar juniorforskare sin forskning på postrar. En gång per dag sker en guidad visning av postrarna, parallellt med vetenskapliga samtal och seminarierna. Det går också att besöka postrarna under pauserna. Du som är doktorand, postdok eller juniorforskare kan ansöka om att visa upp ditt forskningsprojekt på Forte Talks 2019. Läs mer »

Utställare i monter

Olika aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd ställer ut i montrar som framför allt är bemannade i pauserna. Är din organisation intresserad av att delta som utställare i monter kan du göra en bokningsförfrågan. Läs mer »