Om Forte Talks

Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forte Talks 2019: Välfärd för framtiden

Den svenska välfärden har länge gett trygghet och skydd till Sveriges invånare. Men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya möjligheter och utmaningar. Ökad ojämlikhet, den demografiska utvecklingen och förändrade förutsättningar i arbetslivet är några samhällsutmaningar som måste mötas. För att välfärdssystemet ska fortsätta bidra till en positiv utveckling behöver det kunna ställa om i takt med samhällets ändrade behov. Så hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem?

I dagens komplexa samhälle, där vård och omsorg, socialtjänst, skola och polis utsätts för stora påfrestningar, behöver vi lösningar som är förebyggande och spänner över flera discipliner, sektorer och politiska sakområden. På vilket sätt kan forskningen bidra med ny kunskap?

Den 26–27 mars 2019 välkomnar vi dig att delta i spännande tvärvetenskapliga diskussioner och kreativa möten, och ger dig möjlighet att lyssna på svenska och internationella framstående forskare.

Tidigare Forte Talks

Forte Talks har arrangerats två gånger tidigare, 2016 och 2014. På sidorna nedan hittar du information, filmer och bilder från tidigare års konferenser: