Om Forte Talks

Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Tidigare Forte Talks

Forte Talks har arrangerats tre gånger tidigare, 2019, 2016 och 2014. På sidorna nedan hittar du information, filmer och bilder från tidigare års konferenser:

Om arrangören

Forte Talks arrangeras av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Varje år finansierar vi forskning för ca 650 miljoner kronor.

Andra centrala delar av verksamheten är analys och utvärdering, arbete för ökat nationellt och internationellt utbyte samt kommunikation.

Läs mer på www.forte.se.